حروف مقطعه از منظر قرآن شناسان غربی  چاپ

تاریخ : یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1392 در ساعت 03:00 ب.ظ


 طباطبایی سیدکاظم

  

 درباره حروف مقطعه موجود در سرآغاز برخی از سوره های قرآن و معنا و مدلول آن حروف، عالمان و مسلمان و غیر مسلمان آرا و نظریه های بسیاری را درمیان نهاده اند. ولی این آرا عمدتاً جستجوگر را اغنا نمی‌کند. نگارنده در این مقاله کوتاه آرای قرآن شناسان غربی را به اختصار گزارش کرده و در حد بضاعت مزجاه خود نشان داده است که آن آرا تا چه مایه سست بنیاد و خودسرانه است.

منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/55213826007.pdf