جاودانگی انسان از دیدگاه قران  چاپ

تاریخ : دوشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1392 در ساعت 02:04 ب.ظ

کریم زاده قراملکی قربانعلی

بحث از جاودانگی انسان یکی از مباحث مهم و بینادی در فلسفه دین به شمار می آید این مسئله با رویکردهای فلسفی و کلامی و عرفانی و قرانی مورد توجه اندیشمندان بخصوص عالمان مسلمان واقع شده است

در این مقاله ابتدا یافته های اندیشمندان مسلمان در ارتباط با مسئله در قالب پنج دیدگاه گزارش می شود و بدین منظور تلاش شده است به اصل نظریه همراه با پیشینه و قائلین به آن اشاره شود به دنبال آن این بحث از منظر قران با تتبع در موارد کاربرد واژه نفس و روح در آیات قران مورد بررسی قرار گرفته است در این پژوهش معلوم شده است

منبع : http://journals.ut.ac.ir/page/download-1X3yPBV1eqo.artdl