مادر گناهان  چاپ

تاریخ : شنبه 27 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 01:49 ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم


ما اصابک من حسنه فمن الله وما اصابک من سییه فمن نفسک(نساء 79)

هر خیرى که به تو برسد از سوى خداوند است و هر شرى که به تو برسد از خود توستگناهان فرزندان نفس هستند و نفس خناس است که وجود خارجی ندارد تنها در قلب ماست. موجودی از جنس وهم و تاریکی .

آنچه وجود خارجی دارد خیر وخوبی است و شر و بدی پرده ایست در نگاه ما و از ناحیه ی جهل و جن که بر روی خیر قرار می گیرد و آن را شر جلوه می دهد. زیبایی حقیقت است اما زشتی درو غ است و اگر چشمان قلبی ما از غرض و مرض و هوس پاک شود همه ی زشتی ها تبدیل به زیبایی می شود.


خداوندا ما را از اسارت نفس نجات بده

که بدترین اسارت است

که بدترین اعتیاد است

که بدترین زندگی است.

شراب بی خودی راکه همان شراب تلخ مرگ است به ما بنوشان و به شربت شهادت تبدیل کن

بگذار مرگ را بچشیم و آن را شیرین بیابیم . و این ممکن نیست مگر اینکه از اسارت نفس آزاد شویم.


بهترین آزادی ، آزادی از بند نفس جاهل و موهوم و عوضی است.

آزادی از من دروغین و آزادی از هوس و آرزو های نابجا ......