جبر و اختیار(7)  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1391 در ساعت 04:27 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم


وحدت و کثرت


انسان وقتی در وادی اختیار قدم می گذارد به جهان کثرت می رسد و هیچ اشکالی هم ندارد اما اگر دچار عذاب شد تنها درمان ، ترک دنیای کثرت و اختیار است و رفتن به جهان وحدت و جباریت است.


در جهان آخرت اساسا خودی وجود ندارد تا بخواهی آن را بشناسی و برای او اختیاری قائل باشی.

در جهان خدا همه چیز خدایی است یعنی همه سرباز او هستند(ولله جنود السموات و الارض ) همه آیه ی او هستند . (آیه لهم الارض ) زمین آیه ی اوست (آیه لهم الیل) شب آیه ی اوست زن آیه ی اوست (و من آیاته ...ازواجا)................


همه آیات الهی هستند و همه کلمات یک کتاب بزرگ هستند که قرآن کتاب فرعی آن است و کتاب اصلی موجودات و مخلوقات او یند.

در این جهان سرتاسر آیه و کلمه ی الهی جایی برای نفس و خود نیست و انسان خودبین و خودخواه در جهان مادی سیر می کند و جایی در جهان معنوی ندارد.