حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان  چاپ

تاریخ : یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392 در ساعت 12:15 ب.ظ


سیدعلی کیمیایی , حسین خادمیان , حسن فرهادیان ,

 

 

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر حفظ قرآن بر مولفه های سلامت روان بود. بدین منظور تعداد 90 نفر از زنان حافظ قرآن کریم از مرکز -جامعه ی القرآن خواهران مشهد- و 92 نفر از زنان غیر حافظ به عنوان نمونه انتخاب شدند.

نتایج نشان داد که در مقیاس های اضطراب و اختلال خواب، افسردگی و کارکرد اجتماعی، حافظان قرآن از سلامت روان بیش تری برخوردار بودند، اما از نظر نشانه های جسمانی بین دو گروه تفاوتی معنادار وجود نداشت. از سوی دیگر، نتایج نشان دادند که در بین حافظان نیز کسانی که تعداد جزءهای بیش تری از قرآن را حفظ بودند، از سلامت روان بالاتری برخوردار بودند. بنابراین، با توجه به این که سلامت روان دارای ماهیت برون زا (محیط خانواده، مدرسه، همسالان و جامعه) و درون زا (جسمانی، عاطفی، انگیزشی، رفتاری و شناختی) است، یافته های پژوهش نشان می دهند که حفظ قرآن می تواند با تاثیر بر عوامل درون زا به ارتقای سلامت روان افراد کمک نموده و منبعی موثر در مقابله با استرس ها و چالش های زندگی عصر حاضر باشد.


منبع : http://profdoc.um.ac.ir/pubs_files/p11026484.pdf