بررسی مفاهیم و مواضع سلام و مشتقات آن در قرآن کریم  چاپ

تاریخ : یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1392 در ساعت 03:06 ب.ظ


 صالحی علیرضا

  بی شک یکی از جلوه های عظمت قرآن کریم، گزینش اعجاب آور و هدفمند هر یک از واژگان این کتاب در مرحله اول و چینش هنرمندانه و بی بدیل آنها در کنار یکدیگر، برای تجلی آیات الهی است.

یکی از واژگان پرکاربرد و دارای گستره معنایی فراوان قرآن کریم سلام است که در حدود (40) آیه به کار رفته و هم خانواده های آن در (73) آیه نمود یافته است.

با توجه به تنوع معانی سلام و فراوانی کاربرد آن در قرآن کریم، در این مقاله ضمن تحلیل محتوایی هر یک از سلامهای به کار رفته در قرآن کریم، درباره مشتقات این واژه آسمانی و ارتباط آن با برخی واژه ها نظیر تحیت و امنیت اشاره خواهد شد.

در پایان نیز جداولی در زمینه سلام فرستندگان و سلام گیرندگان در قرآن ارایه می شود


منبع :

http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/30413891801.pdf