بررسی معناشناسی واژه امام، در آیه امامت حضرت ابراهیم (بقره/124)  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1392 در ساعت 02:51 ب.ظ

نجارزادگان فتح اله

چکیده فارسی:

مفسران فریقین، درباره معناى امامت، در آیه امامت حضرت ابراهیم (بقره/124) اختلاف نظر جدى دارند. این اختلاف ها با مباحث کلامى آمیخته شده و دامنه موضوع را فراختر کرده و به همین دلیل، اصطلاح شناسى امام در قرآن را دشوار ساخته است.

در این مقاله، در ناحیه سلب، تنها به ذکر نظریه هایى که درباره معناى امامت در آیه مذکور مطرح هستند، بسنده کرده و به منابعى که آنها را مورد مناقشه قرار داده و ابطال کرده اند، اشاره شده است. سپس، در ناحیه ایجاب، معناى «پیشوایی با وجوب پیروى و اطاعت مستقل» براى معنای اصطلاحی «امام» پیشنهاد و بر سه پایه تحلیل مفهومى امام، استناد به آیات و تمسک به روایات، مدلل گشته است

منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/4004013900201.pdf