قضاوت های انسان از دیدگاه قران کر یم  چاپ

تاریخ : دوشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1392 در ساعت 02:07 ب.ظ

ساروى پریچه  ،  برومند  محمد حسین

 "قضاوت " در معنای خاص خود که توسط افراد متخصص (قاضیان) انجام می گیرد،‏ به دلیل نیاز مبرم دستگاه های قضایی بدان مورد بررسی بسیاری از علما قرارگرفته است;ولی در زمینهء قضاو ت به معنای عام که همواره از جانب عموم انسان ها در طول زندگی انجام می شود،‏ اهمیتش کم تر از نوع ا ؤل نیست،‏ به صورت کامل ومستقل کاری انجام نگرفته است. از آن جا که قران کریم هدا یت کنندهء انسان است،‏ به این مسأله نیزکه در جهت هدایت انسان نقشی عمده دارد،‏ پرداخته است.

 در این مقاله این موضوع مهم از دیدگاه قران بررسی شده است. بدین منظور نخست کلیة ایات مربوط به ان استخراج وبررسی گردیده و در مرحلهء بعد با دسته بندی آن ها مطابق با جنبه های خاصی که مفسران و دانشمندان اسلامی به آن پرداخته اند،‏ ابتدا تعریف "قضاوت " و انواع آن و سپس دیگر عناوین به ترتیب بیان گردیده است."عوامل قضاوت حق " به این نکته می پردازد که چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا قضاوت های ما هر چه بیش تر به حق نزدیک شود. "آفات قضاوت حق " مسائلی که پرهیز از آن ها موجب نزدیک تر شدن به قضاوت حق می گردد،‏ به ما گوشزد می کند. "پی آمدهای قضاوت " از یک طرف با طرح آثار خوب قضاوت های حق ما را به این نوع قضاوت تشویق می کند،‏ از طرف دیگر با ذکر آثار بد قضاوت های باطل به ما هشد ار می دهدکه از آن ها بپرهیزیم.

منبع : http://journals.ut.ac.ir/page/download-YerkDaHCk1o.artdl