بررسی ترجمه های مختلف قرآن به زبان آلمانی  چاپ

تاریخ : یکشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1391 در ساعت 07:55 ق.ظ


 درخشان مقدم پریسا,نارنجی فرح

    

در طول تاریخ بسیاری با انگیزه و شیوه های متفاوتی اقدام به ترجمه قرآن کریم کرده اند. بررسی و نقد ترجمه های پیشین و کشف توانمندی ها و کاستی های احتمالی آنها به منظور دستیابی به ترجمه ای مطلوب از قرآن کریم همواره لازم و راهگشاست.

 مقاله حاضر به نقد و بررسی سه ترجمه شاخص قرآن به زبان آلمانی توسط سالمون شوایگر، دیوید فریدریش مگرلین و فریدریش روکرت با تمرکز بر سوره حمد پرداخته است. در این پژوهش ضمن ارایه تاریخچه ای از ترجمه قرآن به زبان آلمانی مشخص شد که اوضاع و جو سیاسی حاکم در شکل گیری ترجمه های نخستین آلمانی زبان قرآن و نیز، سیر تکامل آنها از قرون وسطی به دوره روشنگری و بعد از آن، نقش اساسی داشته است. نتایج بررسی ترجمه های سوره حمد از دو جنبه روساخت و ژرف ساخت نیز نشان می دهد که عدم تسلط مترجم به زبان عربی و نیز کمک نگرفتن از تفاسیر معتبر اسلامی، منجر به کج فهمی های اساسی در برگردان واژه ها و مفاهیم قرآنی شده است. نقاط قوت و ضعف حاصل از این بررسی، راهکارهایی را برای ترجمه بهینه قرآن ارایه کرده است


منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/68213885205.pdf