بررسی حکمت و زیبایی قصه یوسف (ع) در قرآن کریم  چاپ

تاریخ : یکشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1391 در ساعت 07:47 ق.ظ


 

  خبری محمدعلی، آیت الهی سیدحبیب اله,طاووسی محمد,لزگی سیدحبیب اله      

 موضوع ها و داستان های قرآن مجید از وجوه گوناگون، همواره مورد توجه پژوهشگران در عرصه های مختلف قرار گرفته است.
این مقاله به بررسی حکمت و زیبایی در قرآن، بر اساس وی‍ژگی های حکمت محور بودن قصه یوسف و جایگاه زیبایی شناسی قرآنی در این قصه می پردازد.
این پژ‍وهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی قواعد حاکم بر حکمت و زیبایی در قرآن کریم پرداخته، این قواعد را با شخصیت یوسف (ع) در قرآن مقایسه می کند
.
نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که قصه حضرت یوسف (ع) یک قصه حکمت محور شناخته شده و با قواعد حکمت در قرآن مطابقت دارد

منبع :http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/41113870102.pdf