سیری در سرگذشت حضرت آدم (ع) و ابلیس  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1391 در ساعت 05:26 ب.ظ

سیری در سرگذشت حضرت آدم (ع) و ابلیس  

تیر 1380

 

 مهتدیانی کاظم  

سرگذشت آدم (ع) در کتب آسمانی به عنوان ابوالبشر و اولین پیامبر در حقیقت، نماد و مظهر همه انسان های پاکنهادی است که با اراده و اختیار راه حق را می پویند و به سعادت ابدی و بهشت الهی نایل می شوند و در مقابل، سرگذشت و سرنوشت ابلیس، نمایانگر زندگی موجودات شروری است که با اراده و اختیار خویش راه باطل و دوری را طی می کنند و به شقاوت همیشگی و دوزخ ناشی از اعمال خود سقوط می کنند.
در این مقاله به سرگذشت و منزلت حضرت آدم (ع) از دیدگاه قرآن پرداخته شده و با این دیدگاه به سرنوشت ابلیس و صفات رذیله اش که منجر به بدبختی او شد، اشاره شده است. نیز درباره شیوه های اغواگری شیطان و دیدگاه های متفاوتی که در خصوص سرگذشت آدم (ع) و ابلیس وجود دارد، به اختصار سخن رفته است


 

منبع : http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=8635&varStr=7;%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85;%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1;%D8%AA%D9%8A%D8%B1%201380;8;33%20%28%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%29;95;100