خدا در دو منظر  چاپ

تاریخ : شنبه 2 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 01:42 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم


مقدمه:

ما در قرآن ما با دو دیدگاه در باره ی خدا روبرو هستیم یک دیدگاه مادی که مورد استفاده در جهان مادی است و جهان مادی یک پندار بیش نیست و یک دیدگاه معنوی که مورد استفاده در جهان معنوی است و جهان معنوی و یا اخروی جهان واقعی است و جهان آخرت جهان خدایی است و اگر کسی بتواند در لحظاتی خداوند را مشاهده کند شاد و مسرور و به لقاء الله رسیده است و جهان آخرت را تجربه کرده است.


منظر اول :ما در دنیا به خدا دسترسی نداریم (لیس کمثله شی) اگر خداوند مثل و مانند داشته باشد و آن هم دوباره مثل و مانند داشته باشد این مثل و مانند هم مشابه ندارد .(یعنی مانند ِمانند ِخدا ، مانند ندارد)

پس در جهان مادی خدا وجود ندارد آنچه هست وسیله است نه خدا . آنچه می بینیم و حتی آنچه فکر می کنیم خدا نیست و وسیله است.خداوند در فهم و وهم و چشم بشر نمی گنجد.


آیا خداوند نام دارد و نام خداوند چیست؟؟

خداوند بی نام است و یا اگر نام داشته باشد بی نهایت نام دارد (ولله الاسماء الحسنی )


پس خداوند می تواند رحمان هم باشد رحیم هم باشد اهورا هم باشد "هو" هم باشد و ......


نام او چیست؟ او


از این منظر همه ی اعمال بشر شرک است زیرا خداوند فقط یک اسم ندارد و مثلا بگوییم یا الله بلکه می توانیم بگوییم یا رحمان یا علی یا عظیم یا محسن یا قدیر ..........


ما نمی توانیم از خدا کمک بطلبیم زیرا خدایی نیست و درک نمی کنیم بلکه تنها می توانیم از وسیله ها کمک بخواهیم و خداوند را در وسیله ها ببینیم و وسیله ها هم بی نهایت هستند.

قرآن وسیله است و هر آیه بطور مجزا یک وسیله است اسماء ظاهری و باطنی وسیله هستند.


مخلوقات آیه و وسیله هستند و مثلا از زمین ، خورشید ، از دکتر ، از مهندس ، پیامبر ، امام ، ..........


_______________


منظر دوم:


در منظری دیگر باز خدا را بگونه ای دیگر می یابیم


در جهان جز خدا وجود ندارد و غیر خدا وجود ندارد.

درخت خداست (قصص30)

مردم خداست مثلا اگر به مردم قرض دهید خداوند بیش از آن به شما می دهد به جای مردم خدا آمده است.

نور خداست (الله نور السموات و الارض)

همه ی صورت ها خداست (ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله )


یعنی ما با چشم خود جز خدا را نمی بینیم


نتیجه:

در منظر اول غیر خدا وجود دارد و خداوند را باید اثبات کرد.

در منظر دوم فقط خدا وجود دارد و غیر خدا نیاز به اثبات دارد .