گناه (۲)  چاپ

تاریخ : یکشنبه 28 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 09:29 ب.ظ

اگر کسی زنای مخفی بکند گناه کرده است واگر آشکار کند گناه دیگری مرتکب شده است.


ولا تجسسوا


تجسس و آشکار کردن گناه دیگران ، گناه است زیرا به  یک گناه مخفی ، گناه آشکار هم اضافه می شود . لذا غیبت کردن ، گناه است زیرا تکثیر گناه است .