چک دو امضاء  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 17 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 01:43 ب.ظ

به نام خدا


آقای رنجبر دریک برنامه از اصطلاح "چک دو امضاء" استفاده کرد و هر اتفاقی که برای ما می افتد برای تحقق آن دو امضاء نیاز دارد امضاء خدا و ما . این یعنی تمام اتفاقات دنیا به خواست خدا صورت می گیرد و البته بشر هم دخیل است اما چگونه؟؟؟

آقای رنجبر می گفتند سهم هر کدام 50 در صد است اما به نظر من یک اشکالی وجود دارد و این چک یک امضاء هم اعتبار دارد  چگونه؟؟

ما می خواهیم خدا هم می خواهد  رخ می دهد.

ما نمی خواهیم و خدا می خواهد رخ می دهد.

ما نمی خواهیم و خدا هم نمی خواهد رخ نمی دهد.

ما می خواهیم و خدا نمی خواهد  رخ نمی دهد.